Отоплителни инсталации

Цялостно проектиране и изграждане на отоплителни инсталации, инсталира и обновява съоръжения в промишлени, обществени и битови сгради и помещения. Извършва пълен ремонт на водогрейни котли , топлообменници, щрангова , радиатори, пиролизни котли, газови котли, котли на твърдо гориво, електрически котли, камини с водни ризи, комбинирани котли-палети дърва и въглища. Според типа си отоплителните инсталации биват:

Конвективни инсталации

1

Лъчисти инсталации

2
Инсталации с принудителна конвекция
3