Конвективни инсталации

Конвективни са инсталациите за отопление, изпълнени с чугунени, алуминиеви, панелни радиатори или лири. Такива са масовите инсталации, с които сме свикнали и които асоциираме с думата „парно“. Важно условие за работата на такава инсталация с топлоизточник термопомпа е средната температура на флуида да не надвишава 45°-50°C . Това се постига при правилно оразмеряване на радиаторите. В някои случаи към съществуващи инсталации успешно се добавят високотемпературни модели термопомпи, без нужда от преработка или добавяне на отоплителни тела.
При комбинацията на радиатори и лири с термопомпа се постигат задоволителни резултати. Основен недостатък при конвективните инсталации е невъзможността за охлаждане. Друг недостатък е размера на отоплителните тела. Ако съществуваща инсталация с радиатори е работила добре при средна температура на флуида 65°-70°C, за да се постигнат приемливи резултати (термопомпата да работи в оптимален режим) е необходимо добавянето на допълнителни радиатори/глидери или конвектори.

snimka 1

Предимства:

  • Безшумна работа на отоплителната инсталация;
  • Сравнително проста инсталация;

Недостатъци:

  • Охлаждане с радиатори е невъзможно;
  • При инсталация с радиатори е невъзможно да се извлече максимума от термопомпен агрегат;
  • Неравномерно рхазпределение на топлина – студен под, топъл таван.
snimka 2