Лъчисти инсталации

Принципът на този вид инсталация се базира основно не на конвекция, а на излъчване, което е свързано с редица предимства. Лъчистите инсталации успешно се използват както за отопление, така и за охлаждане. Липсата на въздушни течения, ниските експлоатационни температури и перфектното разпределение на топлина/прохлада, правят този вид инсталации най-безопасният и комфортен начин за климатизация.
Водното подово отопление е най-често използваната и сравнително най-достъпна повърхностно лъчиста инсталация. Съществуват и стенни, таванни и зонални инсталации.
Подовото отопление не е новост. Било е известно и широко използвано в Древен Рим. Горещ въздух или вода е циркулирала в специални канали в пода – „хипокаусти“ и по този начин са се отоплявали обществени бани, сгради и др.

При разкопки в Древна Плиска също са открити инсталации с подово отопление. Изграждането на водно подово отопление се състои в поставянето на специални тръби в конструкцията на пода. Тръбите може да са изработиени от полиетилен с кислородна бариера, мед, полипропилен, полибутилен и се монтират върху предварително поставени хидро- и топлоизолации. В зависимост от типа под се полага съответната заливка или конструкция (замазка или сух под) и се завършва с крайно покритие – керамично, дървено и т.н.
Подовото отопление е изключително комфортно. Разпределението на температурата е най-близко до иделното. В помещенията не се образуват топли и хладни кътове, както е при конвективното отопление. Подовото отопление е нискотемпературно и съответно е най- подходящо за комбинация с термопомпа..

snimka 1

Предимства:

  • Напълно безопасно за деца и домашни любимци – няма открити горещи повърхности;
  • Несравним комфорт;
  • Напълно незабележимо, безшумно, не заема място, няма нужда от поддръжка и почистване;
  • Няма ограничение за топлоизтчника – по всяко време може да се захрани с котел на твърдо гориво, газ, електричество. За целта се използва подходяща арматура.
snimka 2

Недостатъци:

  • Неприложимо при готов под без сериозни строително-ремонтни дейности;
  • Неподходящо в сгради със периодична използваемост – подовото отопление е много инертно;
  • Има известни ограничения с прецизното регулиране на стайната температура;
  • Oхлаждане само с подово е неефективно.Предлагаме както разработени системи за повърхностно отопление на известни производители, така и различни комбинации от тяхните елементи.