За соларите

Колко време е възвръщаемостта на инвестицията в соларна система за гореща вода?

Слънчевите инсталации за добив на битова гореща вода са по-достъпни, спрямо редица конкурентни слънчеви системи. Оборудването се доставя само от подбрани производители, за да се постигне максимален коефициент Качество-Ефективност-Цена. Периодът на възвръщаемост зависи освен от цената на системата, така и от слънцегреенето в района и количеството консумирана енергия за подгряване на вода. Например, домакинство, което консумира 150 литра топла вода на ден ще изплати инвестицията си за по-малко от 4 години чрез намаляване на сметките за електричество. При по-големи инсталации, например с производителност от 1’000 до 10’000 л./60oC/ден, възвръщаемостта може да достигне под 2 години. Друг фактор за възвръщаемост е режима на ползване, колкото по-малко се ползва алтернативен източник за затопляне на топлата вода толкова по- бързо се връща инвестицията .

Могат ли соларните системи да добиват топлинна енергия в студени условия?

Да. Слънчевите инсталации за производство на вода с вакуумно-тръбни колектори могат да генерират топлина при наличие на слънцегреене дори при температури от -20oС, въпреки че ефективността им ще е значително намалена при такива екстремни условия. Добра топлинна мощност се постига при температури до малко под 0oС. През студените месеци добивите, които осигуряват системите са между 30 и 40 % от нивата през топлите. Например, ако през лятото водата се подгрява с +50oС, то през зимата, тя ще се подгрее с +17,5oС. Ако приемем, че средната температурата на водата в мрежата е +10oС, то през лятото ще имаме гореща вода с температура +60oС, а през зимата +27,5oС. Догряването до +60oС ще се осигури от електричество, газ или друг енергиен източник. Разбира се, трябва да се има предвид, че температурата в мрежата също варира в зависимост от климатичните условия – между 5 и 15oС.

Какво се случва, ако е счупена слънчева тръба?

Важно е да се отбележи, че стъклените тръбите са изключително устойчиви и не могат да бъдат счупени лесно. Боросиликатното стъкло от което са произведени издържа при градушки с размер на зърното 2,5 см. Все пак при счупване, колекторни тръби се заменят лесно, достъпни и евтини са. Реално, слънчевите колектори могат да работят дори с няколко счупени тръби, но ефективността им ще бъде намалена. Препоръчително е счупените тръби да бъдат заменяни веднага..

Ще се подгрява ли вода в облачни дни?

Да. Топлинната мощност на слънчевите колектори намалява в облачни дни, но те са в състояние да осигурят отопление. Ако е силно замъглен ден или вали, системата просто ще консумира повече енергия от електричество, газ или твърдо гориво за достигане на желаната температура на водата.

Мога ли да използвам слънчев колектор към налична система за топла вода?

Отговорът е “да”. В случай че вашият бойлер е с една топлообменник (серпентина), може да бъде интегриран втори, който се загрява от слънчев колектор. Друго решение е просто да бъде инсталиран втори воден резервоар, който ще акимулира водата, затоплена от слънцето. И в двата случая може да имеме втори енергиен източник (електричество, газ или друго гориво) който се активира, когато слънцето не може само да загрее водата до желаната температура..

Могат ли соларни продукти да се монтират върху равна повърхност?

Да, слънчевите колектори могат да бъдат монтирани на плосък покрив, или на земята, с помощта на стойка за колектор. Колекторът трябва да бъде инсталиран 40 – 45o ъгъл, за да се осигури оптимална работа.

Защитена ли е слънчевата система от замръзване по време на минусови температури?

Тъй като за топлоносеща течност се използва воден разтвор на пропилен гликол (безвредна антифризна течност), температурата на замръзване зависи от процента пропилен гликол в разтвора. Концентратът пропилен гликолът издържа на температури -40oС. Втори, още по-лесен начин за предотвратяване замръзването е да се използва контролер с ниска настройка на температурите, така че, когато температурата на колектора падне под определено предварително зададената температура (5oC), помпата се задейства за затопляне на колектора с вода от дъното на бойлера. Помпата се активира само периодично, като честотата на работата и зависи от външната температура..

Има ли опасност от пожар по време на горещо и сухо време?

Определено не. Слънчевите колектори и системи се изграждат от компоненти с висока температурна устойчивост, така че дори при силно слънцегреене и изключена циркулационна помпа, системата е защитена от запалване и подпалване. Повечето слънчеви колектори и компоненти са произведени от стомана, алуминий, стъкло или стъклена вата.

Може ли слънчевата инсталация да осигури вода с достатъчно висока температура?

Добивът зависи от колекторната площ, като реално може да се добива вода с температура на кипене. Това, обаче, означава загуба на енергия и вода! В тази връзка системите се оразмеряват за да се подгрява желано количество вода до 60oC. Разумното оразмеряване на слънчевата система гарантира висока производителност и минимални загуби.

Каква поддръжка на слънчевите колектори и инсталация е необходимо?

При нормални обстоятелства не се изисква поддръжка на системата. Поради формата на тръбите валежите и вятърът поддържат тръбите чисти. При счупване тръбата трябва да се замени, което е евтино и лесно. Топлинната тръба на слънчевите колектори, може да работи дори с няколко счупени тръби, но с намалена ефективност.

Могат ли да се използват слънчеви инсталации за затопляне на големи количества вода?

Да, колкото по-големи количества слънчева енергия се добива, толкова по-ниска себестойност се постига. Соларните системи могат да бъдат свързани в колекторен парк за мащабно производство на топла вода в обществени обекти, хотели или офис сгради. Няма ограничение в размера на системите, а напротив, колкото по-големи са добивите, толкова повече намалява периода на възвръщаемост на инвестицията и се увеличават печалбата ви.

Какъв размер колектор ми е необходим?

Средно 1м2 площ абсорбер за човек от домакинство. Разбира се, консумацията на гореща вода варира – при домакинствата е между 25 – 60 литра на човек на ден. В тази връзка определянето на конкретните енергийни нужди за всеки обект е в основата на проектирането на всяка слънчева инсталация.