Обекти

ОБЕКТИ:

1. Проектиране Изграждане на газова инсталация -„Хотел Глазе“ – гр. Банско
2. Изграждане на Соларна система за БГВ -„Хотел Глазе“ – гр. Банско
3. Проектиране Изграждане на газова инсталация котелно-„Хотел Перун Лодж“ – гр. Банско
4. Проектиране Изграждане на газова инсталация -„Хотел Ида“ – гр. Банско
5. Проектиране Изграждане на газова инсталация – „Пежо Център Люлин“ – гр. София
6. Проектиране Изграждане на газова инсталация – „Пежо Център Враня“ – гр. София
7. Изграждане на газо-регулаторно табло на компресиран природен газ 220/4 bar -„Пежо Център В. Търново“ – гр. Велико Търново
8. Проектиране и изграждане на газова инсталация на жилищна сграда –„Идея Билдингс“ ООД – гр. София, кв. Овча Купел
9. Проектиране и изграждане на вентилация на жилищна сграда – „АлбаСоф“- гр. София
10. Проектиране на газова и отоплитела инсталация на курортно селище – с. Кормянско
11. Изграждане на помпена станция на „Гара Яна“ – за Софийска Вода, гр. София
12. Проектиране и изграждане на газова инсталация за обект: Жилищен комплекс „Еделвайс“ гр. София
13. Изграждане на водоснабдителна и канализационна система и площадкова канализация на обект: Жилищен комплекс „Еделвайс“ гр. София
14. Изграждане на слънчева инсталация за битово – гореща вода на хотел „Перун Лодж“ гр. Банско
15. Проектиране и изграждане на газова инсталация за оранжерия 4’000 м2 за ранни зеленчуци в с. Долна Градешница, гр. Сандански
16. Проектиране и изграждане на газова и отоплителна инсталация на административна сграда на Изпълнителна Агенция „Морска Администрация“ – гр.Русе
17. Проектиране и изграждане на газова и отоплителна инсталация на административна сграда на Изпълнителна Агенция „Морска Администрация-гр.Бургас
18. Изграждане на слънчева инсталация за битово -гореща вода на „Ауто Бавария Младост“ – гр.София
19. Проектиране и изграждане на газова инсталация и котелно за обект: Жилищна сграда „Арко Асетс Пропъртис“ Гърдова глава гр. София
20. Проектиране и изграждане на промишлена газопровод и съоръжение за ТЕРАЗИД ЕООД – гр. София
21. Проектиране и Изграждане на газова инсталация и керамични отоплители – Ресторант „ВИКТОРИЯ“ – гр. Банско
22. Проектиране и Изграждане на газова инсталация и керамични отоплители – Ресторант „ВИКТОРИЯ Ринг Мол“ – гр. София
23. Проектиране и изграждане на газова инсталация – Предприятие за преработка на месо НОВИРА ЕООД – гр. София
24. Проектиране и изграждане на газова инсталация и керамични отоплители – КАФЕ МЕМЕНТО София Ринг Мол – гр. София
25. Проектиране и изграждане на газова инсталация и керамични отоплители –ФлоКафе София Ринг Мол – гр. София
26. Проектиране и изграждане на газова инсталация – „ ДОВЕРИЕ БРИКО“ АД
27. Проектиране и изграждане на газова инсталация за оранжерия 4’000 м2 за ранни зеленчуци в с. Вълково, гр. Сандански
28. Проектиране и изграждане на промишлена газопровод и съоръжение за ТРАНРЕМОНТСТРОЙ ЕАД – гр. София
29. Изграждане на Промишлена газова инсталация и съоръжение за Пропан бутан – УПИ VII, кв. 601, м. „Сини Вир“, гр. Перник
30. Проектиране и изграждане на газова инсталация за оранжерия 2’000 м2 за ранни зеленчуци в с. Микрево, гр. Сандански
31. Изграждане на Биологично стапало на ПСОВ Шумен инсталация за Биометан, гр. Шумен
32. Проектиране и изграждане на газова инсталация с газова термопомпа AISIN /отопление и охлажадане/ Търговски център БОРОВО, гр. София
33. Проектиране н изграждане на инсталация за компресиран метан към хотел КАЗАБЛАНКА, гр. Обзор
34. Проектиране и изграждане на газова инсталация на компресиран метан с котли и Газова термопомпа AISIN /отопление и охлажадане/ фирма ВАРИАНТИ ООД, гр. Стара Загора
35. Проектиране и Изграждане на газова инсталация и керамични отоплители – Ресторант „ВИКТОРИЯ Мол Марково Тепе“ – гр. Пловдив
36. Проектиране и играждане на газова инсталация за пропан бутан на Хотел Хелиус Бей, гр. Обзор
37. Изграждане на водоснабдителна и канализационна система и площадкова канализация на обект: Жилищен комплекс с инвеститор ХИКС 5 ГРУП, гр. София
38. Проектиране и изграждане на газова инсталация с газова термопомпа AISIN /отопление и охлажадане/ МБАЛ „Св. София“, гр. София

39. Извършване на строително – монтажни работи за изграждане на газова и отоплителна инсталация на административната сграда на РЗИ – Монтана /първи, четвърти, пети и шести етаж/, гр. Монтана