За котела

· За по-ефективната и икономична работа на Вашия газов котел Ви препоръчваме да се обърнете към специалисти от фирмата, която е доставила и монтирала уреда, за точна настройка на неговата мощност, съобразена с мощността на Вашата водно-отоплителна инсталация.

· Препоръчваме Ви да не затваряте напълно термоглавите на радиаторите в стаи, които
не желаете да отоплявате. Това нарушава нормалният режим на работа на цялата водно-отплителна инсталация и газовия котел, което води до преразход на природен газ.
В случай, че искате да намалите температурата на отопление в цялото жилище, използвайте панела за управление на газовия котел и бутона за регулиране на температурата в инсталацията. Този бутон най-често е означен със символ на радиатор.
Предназначението на термоглавите на радиаторите е за моментно регулиране на температурата в дадено помещение в малки температурни граници, но не и за спиране
на радиатора.

· Обръщаме Ви внимание, че двуконтурните газови котли имат два независими режима на работа (летен и зимен) за отопление и производство на битова гореща вода. Затова не е необходимо, когато нямате нужда от отопление, газовият котел да е включен на режим отопление, за да произвежда битова гореща вода.
Тези режими за работа на котела се задават от панела за неговото управление.

· Препоръчваме Ви да проучите възможността за свързване на Вашия газов котел със стаен термостат и/или седмичен програматор. Инсталирането на стаен термостат и/или седмичен програматор би понижило разхода на природен газ до 20%.

· Когато отсъствате от дома за няколко часа намалете с около 5 градуса обиконовено поддържаната температура, използвайки терморегулатора на самия котел или стайния термостат. При по-дълго отсъствие настройте терморегулатора на най-ниска температура.

· В непосредствена близост пред радиаторите не бива да има разположени мебели и декоративни прегради, които затрудняват топлообмена.

· Не поставяйте дрехи или други предмети върху радиаторите.

· Вечер, след скриване на слънцето, спускайте завесите или щорите.Така ще намалите топлинните загуби през прозорците (до 3-5%) и ще повишите шумоизолацията на помещението. Ако имате алуминиеви щори, това ще доведе и до повишаване на осветеността в стаята.

· Добре е да знаете, че оптималните температури в дневните стаи и спалните са до 20°С,
кухни – 18 °С, а антрета и коридори – 15°С.

· С 20-30% ще намалите енергийните разходи, ако подобрите изолацията на сградата.

· С 1-3 градуса ще се повиши вътрешната температура, ако уплътните фугите на прозорците
и с още 1-2 градуса, ако поставите фолио на стените зад радиаторите.

· При проветряване на помещенията е по-добре да отворите прозорците напълно за 5 – 10 минути, отколкото да ги държите леко открехнати с часове.

· Много често отопляемото жилище не е обитавано целодневно и не е необходимо да се поддържат високи стайни температури в часовете, когато няма никой вкъщи.
За да не изразходвате излишно енергията, а оттам и парите си, желателно е да използвате програмируем стаен термостат, за да управлявате по-добре необходимата температура в жилището и да оптимизирате разходите си за отопление.
Инвестицията за покупката и монтаж на такова устройство се възвръща за около 2 месеца.

Примерна Програма 1     Примерна Програма 2
Подходяща е за:
Домакинства с един или двама работещи
(от 8:30 до 17:30), т.е. в посоченото време
отсъстват и не е необходимо да се поддържа
висока стайна температура в този период.

През времето преди и след работа:
(6:30-8:30) и (17:30-23:30),
поддържаната температура е 20°С,
а по време на сън – 18°С.     Подходяща е за:
Домакинства с един или двама работещи
целодневно и един или двама на половин ден
(примерно ученик).

За пример, програмата е настроена да отоплява стаята, когато се ползва през първата половина на деня („първа смяна“).
В другите часови пояси регулирането
е аналогично.
Настройка на програмируемия термостат:
06:30 – 08:30ч. – 20°С
08:30 – 17:30ч. – 15°С
17:30 – 23:30ч. – 20°С
23:30 – 06:30ч. – 18°С     Настройка на програмируемия термостат:
06:30 – 12:30ч. – 20°С
12:30 – 17:30ч. – 15°С
17:30 – 23:30ч. – 20°С
23:30 – 06:30ч. – 18°С
ИЗВОД: При Програма 1 реализираната икономия е около 22%, а при Програма 2 е около 17%
и варира в тесни граници (+/- 2%) в зависимост от външната температура!

Защо сметката Ви за газ варира?

· Външната температура
Промените във външната температура влияят на Вашата сметка за газ повече от всеки друг фактор. Когато външната температура се понижи, количеството на използвания за отопление природен газ, ще се увеличи. През студените зимни месеци, естествено, ще ви трябва повече природен газ за да отоплявате дома си.

· Температурата на водата
Студеното време също така влияе на температурата на водата, затова е нужен повече газ, за да се подгрява водата за Вашите домакински нужди. Разликата между температурата на водата през юли и януари е голяма и Вашият воден нагревател изразходва повече енергия, за да подържа температурата постоянна.

· Конструкцията и изолацията на Вашия дом
Качеството на изолацията на дома и начина на живот допринасят за варирането на използваното количеството природен газ.

Безопасност

Как да защитим себе си и дома си!
Молим Ви да прочетете този текст, ще Ви отнеме само няколко минути, но това ще донесе на Вас и Вашето семейство спокойствие и увереност в правилната всекидневна експлоатация на газоползващите уреди и инсталация!

Няколко правила, които трябва да знаем, за да избегнем нежелани аварии:

· След като Ви бъдат инсталирани уредите, ползващи природен газ и съответно бъдат
включени към изградената газова инсталация, ще Ви бъде проведен инструктаж от
представител на газоразпределителното дружество по експлоатация на монтираните
в домовете Ви газоползващи уреди;

· Съхранявайте и поддържайте в изправност газовото оборудване;

· При неизправност на газовото оборудване незабавно уведомете служител на местното
газоразпределително дружество и/или сервизната фирма;

· При внезапно прекратяване подаването на газ затворете незабавно крановете на горелките
на газовите уреди и съобщете на служител от местното газово дружество и/или на сервизната
фирма;

· При появяване мирис на газ незабавно:
– прекратете експлоатацията на газоползващи уреди;
– затворете крановете към уредите и на самите уреди;
– отворете прозорците, за да проветрите помещението;
– обадете се на сервизната служба или на представители на местното газоразпределително
дружество;
– не палете огън;
– не пушете;
– не включвайте и не изключвайте електрическото осветление и електроуреди;
– не ползвайте електрически звънец.

· Ако усетите миризма на газ във входа, в сградата, на двора, на улицата:
– съобщете в местното газоразпределително дружество по аварийния телефон;
– вземете незабавни мерки по уведомяване и извеждане на хората от засегнатата сграда
или помещение;
– предотвратете включването и изключването на електрическото осветление, както и
използването на открит огън. В никакъв случай не предизвиквайте искри!
– до пристигане на аварийната група организирайте проветряване на помещението.

Важно е да знаете, че на абонатите не е разрешено:

· да извършват самостоятелна газификация на жилищната сграда (жилището и дворните
постройки);

· да разместват, заменят и ремонтират газоползващото оборудване;

· да внасят изменения в конструкцията на газоползващите уреди;

· да изменят устройството на димоотводите и вентилационната система;

· да затварят вентилационните канали, да запушват люковете, предназначени за почистване
на димоотводите;

· да изключват автоматиката за безопасност и регулиране;

· да ползват газ при неизправност на газоползващите уреди, автоматиката, спирателната,
регулиращата и предпазната арматура;

· да оставят работещи газоползващи уреди без наблюдение освен такива, осигурени за
непрекъсната работа и имащи за това съответната автоматика;

· да използват открит огън за откриване на утечки на газ.

Всичко изброено по-горе е извадка от Инструкция И 7.05.02.04 „За Битови потребители относно безопасното използване на природен газ и експлоатация на инсталации и газоползващи уреди“